Czas na prawo jazdy? Jakie badania czeka kierowcę?

Obowiązek jakie czeka każdego zainteresowanego posiadaniem prawa jazdy to badanie kierowców i dotyczy zarówno sprawności fizycznej jak i psychicznej. Na badania fizyczne odsyłani są kandydaci zainteresowani niezawodowym prawem jazdy – kierowcy nie planujące zatrudnienia na stanowisku kierowcy. Tymczasem kierowcy zawodowi poddawani są też badaniom psychologicznym.

Na badania psychologiczne odsyłani też są kierowcy, którzy kierowali pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka odurzającego. Zarówno ci, którzy przekroczyli limit 24 punktów karnych otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego oraz kierowcy, względem których podczas badania lekarskiego stwierdzono ryzyko istnienia bezwzględnych przeciwwskazań natury psychologicznej do kierowania pojazdami.

Weryfikacja sprawności psychicznej kierowcy odbywa się na kilku polach.
Pierwszy aspekt to wiedza z zakresu przepisów ruchu drogowego, zasad prowadzenia pojazdu.
Następna kwestia to wprawa i umiejętności – od kierowcy oczekuje się umiejętności właściwej obsługi pojazdów, odpowiedniej oceny sytuacji na drodze, oceny własnych możliwości w zdarzeniach drogowych nowych, typowych i tych trudnych.
W trudnych i nagłych sytuacjach drogowych nie tylko wiek prowadzącego sprzyja uczestnictwu w wypadku drogowym. Kluczowe znaczenie to doświadczenie, którego niedobór sprzyja wydłużeniu podejmowania decyzji a także podjęciu właściwej decyzji.

Kategorie prawa jazdy, którego badanie kierowców rybnik obejmuje też wykonanie badania psychologicznego to C1,  C, C E, D1, D1 E, C1 E, D i D E. Wymóg ten dotyczy to też uprawnień do kierowania tramwajem.

Sprawdzenie zachowania kierowców względem innych uczestników ruchu drogowego to także element badanie kierowców rybnik. Kluczową kwestią jest unikanie agresji, odporność na stres i właściwa ocena zdarzenia drogowego.

Jeżeli interesujesz się prawem jazdy to pewnie tematyka motoryzacyjna jest też i dla ciebie. Przeczytaj poniżej:

AC dla starszego samochodu